Cultureel-historische presentaties

Een informele bijeenkomst met collega’s en/of klanten, een verjaardag lunch, een familiefeest, een kunstclub, een verzorgingsinstituut; voor ieder gezelschap kan Machteld Veenhoven haar kunsthistorische bevindingen aanpassen tot een afgerond en persoonlijk verhaal.

Wetenswaardigheden als amusement. Met alle mogelijke voorwerpen als uitgangspunt komen we al snel bij het hoe en waarom van een object, mooi of lelijk, kostbaar of nuttig. Misschien is het een maaksel naar de toenmalig heersende mode, een voorwerp met een emotionele lading, politieke voorkeur of blijkt het een gebruiksvoorwerp te zijn waarvan het doel en het nut allang vergeten is.

“In het verleden behaalde successen bieden geen garantie voor de toekomst”. De geschiedenis toont dat keer op keer aan. Maar gelukkig heeft men altijd de neiging gehad om successen om te zetten in luxegoederen, die wij nu nog kunnen bewonderen.  Ook de minder succesvolle zaken, mislukkingen en bedrieglijke praktijken worden onder de loep genomen. De verhalen en anekdotes erachter zijn gericht op een levendige culturele belangstelling.
Alle onderwerpen worden zichtbaar gemaakt met PowerPoint presentaties.

 

Onderwerpen:

De mens achter het juweel

Niets is menselijker dan de manier waarop de mens zicht siert. En dit om de meest uiteenlopende redenen.
Wat wilde men ermee aantonen? Welke verborgen betekenis kan een juweel hebben?

Het Nederlands juweel

Wat zijn de kenmerken door de eeuwen heen? De geschiedenis van de Nederlanden aan de hand van sieraden.
Bodemvondsten, landsaard en buitenlandse invloeden spelen een rol.

Dinges

Dingen, rare, in onbruik geraakte zaken, die vroeger nota bene gemeengoed waren en die men nu niet goed meer kan plaatsen. Extreme gebruiken. Het ding is mensenwerk.

De tijdsgeest uitgedrukt in stijl

De ontwikkeling van smaak. Waarom voorwerpen uit het verleden te dateren zijn.
Er zit een heel tijdsbeeld achter, waar men niet omheen kon.

Patriotten en prinsgezinden

De meest spannende politieke strijd in Nederland aan het eind van de achttiende eeuw. De beeldtaal uit die tijd bestaat nog in pamfletten,  draagtekens en kleine voorwerpen.