Waardebepaling bij onderlinge verdeling

Soort taxatie

Bij de taxatie voor een onderlinge verdeling, bij een erfenis, een boedelscheiding of bij het opmaken van een taxatie voor erfbelasting, is de officiële term: Waarde in het economisch verkeer. In dit geval wordt rekening gehouden met de eventuele opbrengst, indien men het object zou willen verkopen, op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding aan de meestbiedende, dus bij voorbeeld op een veiling.

 

Werkwijze

Machteld Veenhoven beoordeelt de voorwerpen op locatie bij de opdrachtgever. Voor deze tijd geldt een uurtarief. Het later uitgewerkte rapport is inclusief.

Alle voorwerpen, die voor verdeling in aanmerking komen, worden op echtheid beoordeeld en in waarde met elkaar vergeleken. Bij sommige zaken is een zekere marge gewenst, bij het vermoeden van een toekomstige waardestijging. De verdeelsleutel blijft daarbij van belang. Alle betrokkenen krijgen een kopie van het rapport.

Voor een opdrachtgeefster is het natuurlijk het mooist om haar juwelen zelf  bij leven te verdelen, rekening houdend met ieders voorkeur en gesteund door de vakkundige begeleiding van Machteld Veenhoven. De opdrachtgeefster kan zelf de zaken nog eens historisch toelichten in het bijzijn van haar dierbaren.

Bij een erfenis kunnen de emoties de overhand krijgen tijdens de verdeling. Nog heftiger kan het toegaan bij een scheiding. Ook hier biedt een taxatierapport het nodige evenwicht.