Taxatie voor kostbaarhedenverzekering

Soort taxatie

De taxatie voor een kostbaarhedenverzekering geschiedt op basis van de vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van naar soort, kwaliteit, staat en ouderdom gelijkwaardige zaken bij een bonafide winkelier of antiquair. De verzekeringsmaatschappij  eist een taxatierapport in de zin van Artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek (voorheen Art. 275 Wetboek van Koophandel). Artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek regelt de voortaxatie door deskundigen.

Werkwijze

Bij het opstellen van een taxatierapport, worden alle zaken stuk voor stuk grondig bekeken, geselecteerd op echtheid en in duidelijke bewoordingen beschreven. De beoordeling van de kwaliteit, de staat en de zeldzaamheid van ieder voorwerp bepaalt vervolgens de vervangingswaarde, die te vinden is in het rapport voor de verzekering.
Het noteren van alle gegevens geschiedt bij de opdrachtgever aan huis. De tijd van aanwezigheid van de taxateur wordt in rekening gebracht. Het uitgewerkte rapport volgt later en is inclusief . Als, bij uitzondering,  uitgebreid onderzoek van belang is, worden  eventuele extra kosten van tevoren opgegeven.
Voor de meeste verzekeringmaatschappijen is een taxatierapport drie jaar geldig.